Naturen

Källslätten består av en mycket varierad och artrik natur. Här nedan berättar vi lite om vad det kan bero på och vad man kan finna när man besöker Källslätten. Vi beskriver även hur arbetet på Källslätten har påverkat växter och djur.