Svampar

Ängssvampar

Svampklubben Skogsriskan har inventerat ängssvampar i Källslätten i många år. Här rapporterar Anders Janols.

Tre gånger under de första åren då Skogsriskans inventeringsgrupp börjat leta ängssvampar besökte vi Källslätten. Varje gång återvände vi besvikna. Markerna här borde hysa många ädla arter, ansåg vi, men skördarna var medelmåttiga. Det var åren 1989, 1990 och 1993, då cirka 25 år gått sedan restaureringen hade påbörjats vid detta enastående kultur- och naturminne.

2010, det sista av de fyra åren då inventeringarna inom ramen för Åtgärdsprogrammet för ängssvampar genomfördes, gjordes ännu ett besök i syfte att leta sådana arter. Men den här gången var skörden mycket god. Fyra för platsen nya rödlistade arter hittades: ljusskivig lerskivling, rökfingersvamp, lila vaxskivling och svartnande narr-musseron. Säsongen var gynnsam vid detta tillfälle, men skillnaden i fråga om svampfynd gentemot tidigare besök var så markant, att den får tas som en indikation om att Källslättens marker de senaste två decennierna snabbt har utvecklats mot mycket höga hävdberoende naturvärden.

Rökfingersvamp

Ljusskivig lerskivling