Program

Föreningen skickar ut ett medlemsblad höst och vår. Här kan man ta del av det som händer på Källslätten och delta i de arbetsmöten vi har.  Senaste programmet bifogas i sin helhet som pdf HÄR

Vi har föreningens årsmöte den 20 mars i Mora by i Gustafs. Läs mer i programmet!

Välkomna!

/Styrelsen