Klimatet

Vid vår väderstation vid Källslätten har vi investerat i en skrivare som kontinuerligt läser av temperaturen.
Mätning sker med en s.k. rologg som gör avläsning var 20:e minut. Den är programmerad för intervallet +24 till -40ºC och har ett rullande minne om 110 dygn, varför utvärdering kan ske när det är möjligt att åka till Källslätten. Avläsningarna sköts av Bo Jansson i Aspeboda. Du som vill veta mer om vädret klicka vidare till fliken ”väder”.

Vid klart väder och vindstilla brukar höjdlägen och sluttande terräng ha högre minimitemperaturer än lägre liggande terräng. Vintertid kan mycket stora temperaturskillnader uppträda mellan olika höjdlägen. Det är dessutom fråga om en solexponerad västsluttning och då brukar maximi- eller eftermiddagstemperaturen bli ganska hög. Ibland är det till och med varmare vid Källslätten än vid motsvarande mätstationer i lägre terräng vid Falun och Borlänge!

Från sommarhalvåret kan nämnas ett par intressanta värden. I början av augusti 1975 inträffade en extrem värmebölja då nya temperaturrekord sattes på flera platser i landet. Den 7 augusti hade Falun +34,3°C, Borlänge +33,4°C och Källslätten +35,5°C. I samband med högtryck och varmt väder brukar heller inte nattemperaturen gå ner så lågt, utan det kan vara upp till och kanske mer än 5°C varmare på höjderna än i dalarna.

Natten till nyårsdagen 1979 blev ovanligt kall i hela landet och i Dalarna förekom allmänt värden kring -40°C. Vid Källslätten noterades denna köldnatt -26,3°C som lägsta temperatur. Borlänge (Bäckelund) hade -38,2°C vilket är en halv grad från köldrekordet -38,8°C, som sattes i februari 1966. Dessa uppgifter bekräftar uppfattningen att det sällan eller aldrig blir någon riktigt sträng kyla vid Källslätten. En intressant uppgift är att alla fruktträd i Dalarna, utom Källslättens, strök med den extremt kalla vintern 1708 – 1709.

Nederbörden är något högre här än i Falun-Borlänge. Den närbelägna nederbördsstationen i Grycksbo (6 à 7 km norrut) har ett årsmedelvärde på 615 mm. Falun har 579 mm och Idkerberget sydväst om Borlänge 773 mm. Det är troligt att Källslätten har uppåt 650 mm eller möjligen mer.