Namnet

Källslätten dyker upp plötsligt i de skriftliga källorna 1569. Det är troligt att gården existerat tidigare, kanske rent av under annat namn. Harry Ståhl har i Ortnamn i Kopparbergslagen (1960) ej funnit någon förklaring eller uttydning av namnet. Han skriver något lakoniskt: ”Förleden är sannolikt det fornsvenska kaeldo, gen. av ordet kaelda ’källa’, och senare leden är bestämd form av fornsvenskans slaet ’slätt’. Av topografiska kartan framgår ej att terrängen skulle vara slät där.” Kort sagt sägs här att namnet tycks betyda vad det säger.

 

 

Namnet stavas olika under seklerna:

 • Kellesletten 1569
 • Kiällslätta 1613
 • Kellesletten 1617
 • Källesläten 1624
 • Killeslättann 1629
 • Kielleslättan 1635
 • Käälslätta 1648
 • Kiällslätt 1685
 • Kiällslät 1725
 • Kielslätten 1794
 • Kjällslätten 1825

Olikheten i stavningen beror troligtvis endast på hur skrivkunniga personer, som upprättat mantalslängder och husförhörslängder, uppfattat namnets uttal.