Föreningen

Källslättenföreningen

Hela gänget vid 50:e slåttern i föreningens regi

Vi är en ideell förening där alla som vill bevara Källslätten är välkomna.
Föreningens adress är:
Källslättenföreningen
Backa 5
783 95 Gustafs
Bankgiro 175-1494

Swish 123 295 64 49

Org nr: 88 26 01 – 6084