Föreningen

Källslättenföreningen

Hela gänget vid 50:e slåttern i föreningens regi

Vi är en ideell förening där alla som vill bevara Källslätten är välkomna.
Föreningens adress är:
Källslättenföreningen
Backa 5
783 95 Gustafs
Plusgiro: 88 36 64 – 5
Org nr: 88 26 01 – 6084