Svåra ord

I skötseln av Källslätten använder vi ofta dialektala ord och termer från det gamla bondesamhället som i dagens språkbruk kan verka främmande för främst yngre generationer. Tanken är att ordlistan ska vara en kunskapskälla att ösa ur när förståelsen för språkbruket sviktar. Listan kan också med fördel efterhand kompletteras med nygamla ord! Dialektorden hör främst hemma i Tunabygden med omnejd. Som exempel kan nämnas att om man sätter ihop hässjevirket som på bilden ovan kallas det för en rohop.

Ordlistan hittar du HÄR