Program

Föreningen skickar ut ett medlemsblad höst och vår. Här kan man ta del av det som händer på Källslätten och delta i de arbetsmöten vi har.  Senaste programmet bifogas i sin helhet som pdf HÄR

Vårens första programpunkt blir årsmötet den 17 mars.
Första arbetsmötet ägnar vi åt att städa upp stigar och slåtterängar på kvistar och eventuella kullfallna träd efter vinterns härjningar.

Välkomna!

/Styrelsen