Program

Föreningen skickar ut ett medlemsblad höst och vår. Här kan man ta del av det som händer på Källslätten och delta i de arbetsmöten vi har.  Senaste programmet bifogas i sin helhet som pdf HÄR

Nästa arbetsmöte blir slåttern med start torsdagen den 15/7

Slåtterkurs
för dig som vill börja använda en lie.
start kl.13.00 vid den stora ladan.

I år är det fritt fram att tälta och föreningen bjuder på både förmiddags- och eftermiddagskaffe.
Med anledning av covid 19 utgår även i år gemensam middag, lekar och dans på lördag kväll.
Vi uppmanar alla som känner sig krassliga att stanna hemma.

Välkomna!

/Styrelsen