Program

Föreningen skickar ut ett medlemsblad höst och vår. Här kan man ta del av det som händer på Källslätten och delta i de arbetsmöten vi har.  Senaste programmet bifogas i sin helhet som pdf HÄR

Höstens första arbetsmöte blir söndagen den 5:e september.

Gärdesgårdsreparationerna fortsätter.
Hamling av träd och om det ser ut
att behövas en rensning av källan.

Välkomna!

/Styrelsen