Program

Föreningen skickar ut ett medlemsblad höst och vår. Här kan man ta del av det som händer på Källslätten och delta i de arbetsmöten vi har.  Senaste programmet bifogas i sin helhet som pdf HÄR

Nästa arbetsmöte blir den 18 april.

Vi kollar så att stängslet är helt runtom
området. Så tänkte vi även köra ihop lite ved
som blev hugget i höstas och ringbarka några
aspar där det är för många träd i beteshagen.

/Styrelsen