Program

Föreningen skickar ut ett medlemsblad höst och vår. Här kan man ta del av det som händer på Källslätten och delta i de arbetsmöten vi har samt det årsmöte som återkommer i mars varje år. Senaste programmet bifogas i sin helhet som pdf HÄR

 

Nästa gång vi träffs blir vid årsmötet de 22 mars kl 18.00 vid Lundgrens i Mora by, Gustafs.

Välkomna!