Program

Föreningen skickar ut ett medlemsblad höst och vår. Här kan man ta del av det som händer på Källslätten och delta i de arbetsmöten vi har.  Senaste programmet bifogas i sin helhet som pdf HÄR

INSTÄLLT!

Det planerade fackeltåget till Källslätten ställs in. Vi ser oss nödgade med anledning av de senaste restriktionerna kring pandemin.

Nästa planerade möte är årsmötet den 18 mars. Om det går att genomföra som det är tänkt återkommer vi i början av nästa år.

/Styrelsen