Väderdata

Källslättens ”väderstation”

Vid vår väderstation vid Källslätten har vi investerat i en skrivare som kontinuerligt läser av temperaturen.
Mätning sker med en s.k. rologg som gör avläsning var 20:e minut. Den är programmerad för intervallet +24 till -40ºC och har ett rullande minne om 110 dygn, varför utvärdering kan ske när det är möjligt att åka till Källslätten. Nederbörd och temperatur läses av när vi besöker Källslätten. Rologgen handhavs av Bo Jansson i Aspeboda.

Senaste rapporten från Bo Jansson:

                                            2021-05-12

Vädret på Källslätten december 2020-mars 2021

December-mars är enligt SMHI fortfarande vintermånaderna. SMHI:s 30-års perioder för jämförelse mellan normalt och avvikelse kvarstår enligt internationella bestämmelser. Från 2021 är senaste jämförelseperioden 1991-2020.

De avvikelser i temperatur som jag redovisar är jämförda med perioden 1991-2020.

 December: Medeltemp +0,6, vilket är 5,0 gr över normalt. Lägsta mintemp. -7,6

Inget snötäcke.

Januari: Den 2 januari kom äntligen lite kyla. Medeltemp låg under perioden 2-20 januari stadigt under 0 grader. Den 30 noterades -17,8 som lägsta mintemp.  och kallaste dygnet med -13,9. Maxtemp noterades den 23 med +1,5 gr

Medeltemp. -5,1 gr. Det är 1,5 gr under normalt.

Februari: Kylan fortsatte och medeltemp. låg stadigt under 0 grader till den 20 då mildluft från Atlanten brakade in över Sverige. Lägsta mintemp. den 4 med -14,8. Högsta maxtemp. den 26 med +8,7 gr.

Medeltemp -4,1 gr vilket är nära normal.

Mars: Högsta maxtemp. noterades den 23 med +14,4 gr, vilket är nytt rekord sedan vi började mäta på Källslätten 2008. Det var extremt varmt i östra Svealand detta dygn där många mycket gamla rekord slogs.

Medeltemp. blev +2,2 gr vilket är 2,5 gr över normalt.

Snötäcke: Eftersom vi inte mäter nederbörden under vintern redovisar jag mina mätningar på Barkarbacken. Hela december barmark. Snötäcke från 5 januari-25 februari då mycket mild luft och regn tog bort snön på 2 dygn. Ovanligt snabbt. Största snödjup den 21 januari med 27 cm.

Hälsningar från en skön sommardag på Barkarkarbacken  23 gr kl 17.00

/Bosse