Väderdata

Källslättens ”väderstation”

Vid vår väderstation vid Källslätten har vi investerat i en skrivare som kontinuerligt läser av temperaturen.
Mätning sker med en s.k. rologg som gör avläsning var 20:e minut. Den är programmerad för intervallet +24 till -40ºC och har ett rullande minne om 110 dygn, varför utvärdering kan ske när det är möjligt att åka till Källslätten. Nederbörd och temperatur läses av när vi besöker Källslätten. Rologgen handhavs av Bo Jansson i Aspeboda.

Senaste rapporten från Bo Jansson:

Vintern som inte kom…

Att det blev en rekordvarm vinter har vi väl alla konstaterat. Men jag tänkte brodera tiden 2019-12-01-2020-03-01 med några siffror från mätningarna på Källslätten. Denna period anser SMHI att det är meteorologisk vinter. Det brukar stämma för Dalarna.

Men nu blev medeltemperaturen dec-mars  6,5o över den normala.

Januari var den mest avvikande månaden med medelmin +0,2o, medelmax +3,8o och medeltemperaturen +2,0o  vilket är 8,5o över normal (SMHI:s jämförelse period 1961-1990).

I Falun visade SMHI:s mätstation medelmaxtemp +3,4o.  Rekordet för medeltemp. i januari månad slogs i Falun och blev +2,1o.  Det gamla var från 1930.

Snötäcket var mycket kortvarigt. I Aspeboda drogs inget skidspår på golfbanan, vilket inträffat ett år tidigare efter 1980. Jag gjorde ett eget spår som som varade 5 dagar innan det töade bort.

Årets januari månad i Sverige blev den varmaste sedan SMHI började föra tillförlitlig statistik och slog 1989 med 1 grad! Jämförelseperiod 1860-

Vårhälsningar

Bosse

Sammanställning av vädret på Källslätten januari-september 2018

Redovisningen är en sammanfattning av min utvärdering av temp.loggern och dagboken. Loggern registrerar ett värde var 15:e minut.

Loggerns värden finns som filer i min dator och i pappersformat som PDF

Vintermånaderna var något kallare än normalt.

Januari – 3,7 gr 1,5 över normal

Februari -6,6 gr 1,2 under normal

Mars -3,5 gr 2,0 under normal

Från den 27 jan till den 18 mars steg temperaturen inte över 0 gr vilket är mycket ovanligt.

Snödjupet har sannolikt överträffat vintern 1982. Mina mätningar på Barkarbacken visar att redan den 2 feb var snödjupet 60 cm och ökade långsamt till den 10 mars med ett maximum på 68 cm. Jag tror att snödjupet på Källslätten då var c:a 90 cm.

När vi (Anders, Stig-Åke, Sören och jag) på skidor den 6 april besökte trädgården och försökte laga söndergnagda äppelträd var snödjupet fortfarande 55 cm.

April månad blev 1 gr över normal.

I maj månad började den extrema sommaren. Den första högsommardagen inträffade den 14 maj och följdes i maj av ytterligare 6. Den 25 maj var varmast med 27,2 gr. Under 2017 hade vi bara 2 dagar över 25 gr och dessa inträffade under maj! Högsommardag = dygnets högsta temp är 25 gr eller högre.

Maj medeltemp 15,3 gr. Det är 5,5 över normal och troligen den varmaste på mer än 200 år. Jag har då jämfört med SMHI stationer med mätserier >100 år.

Juni medeltemp 15,3 gr c:a 1 gr över normal

Juli blev en mycket extrem sommarmånad med 25 högsommardagar. Medeltemp. 21,0 vilket är 4,5 gr över normal. Troligen den varmaste någonsin. Medelmintemp. blev 15,1 gr vilket motsvarar medeltemp. för augusti normalt! Sommarens varmaste dag var den 16 juli med 31,6 gr och medeltemp. 24,8 gr.

Årets slåtter var troligen den varmaste med 22 grader som medel under slåtterdagarna.

Augusti gav 3 högsommardagar och medeltemp. var 16,0 gr. 1 grad över medel.

September blev 1,5 gr över normal. Endast en natt med lätt frost i september.

Nederbörd

Många upplevde sommaren som mycket torr. Det beror på den extrema värmen med hög avdunstning. Men på Källslätten kom det regn/regnskurar som under perioden 1 juni-2 september uppmättes till 159 mm. Det är c:a 65% av den beräknade sommarnederbörden på Källslätten. Särskilt torr var juli med knappt hälften av normal nederbörd.

Maj var också torr men inga avläsningar är gjorda den 1 maj och 31 maj.

Kort sammanställning av vädret på Källslätten april–november 2017

Nederbörd

Som vanligt har vi inte gjort avläsningar den första varje månad, men här kommer några värden. Mätperiod 19 april-12 november. Totalt har 16 avläsningar registrerats i loggboken.

19 april-5juni 49 mm. Det är c:a 60 % av normalmängden. Torr vår.

Juni-augusti totalt 198 mm Beräknat normalvärde är 225 mm för sommarmånaderna.

Juli var torr med 37 mm. Det är halva normalmängden. Under slåttern kom det bara 1 mm i en skur. Men när vi nästan var klara med efterarbetet kom regnet.

September normal med 42 mm. Sedan ganska torrt till slutet av oktober.

Jag hämtade loggern den 12 nov. då jag räknade ihop 96 mm för oktober och november.

Totalt för hela mätperioden 333 mm. Normalvärdet är c:a 470 mm

Normalvärden är hämtade från SMHI:s statistik 1960-1990 justerad mot min statistik från mina mätningar på Barkarbacken

Temperatur medel

April +6,6   Normal

Maj  +10,5  0,5 grad över normal

Juni +13,7  1,0 grad under normal

Juli +15,3   1.0 grad under normal

Augusti +14,7  Normal

September +10,8 Normal

Oktober +5,5 Normal

Det var extremt kalla nätter 8-11 maj. -0,6, -3,4, -3,6 och -4,1 grader.

Årets varmaste dag var redan den 27 maj med 25,8 grader. Dagen efter 25,5 grader. Endast 2 högsommardagar och ingen under sommarmånaderna är mycket ovanligt.

Höstens första frost kom sent med -2,3 grader den 20 oktober.