Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Källslättenföreningen 2019

Medlemsantalet har under året uppgått till 95 fullbetalande. Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten. Sex ordinarie arbetsmöten förutom slåttern har genomförts. Våren kom tidigt detta år och betessläppet skedde en vecka tidigare än normalt. Som vanligt höll Betesbolaget 4 kvigor och dessutom 3 lånedjur. Fårhållare var familjen Helsing från Grönbo med 12 djur. Rikligt med nederbörd gjorde att tillväxten i beteshagarna och på slåttermarken blev mycket god på försommaren. Tillväxten för efterbetet på slåttermarken var däremot svag.
Slåttern som var den 54:e i ordningen kunde genomföras i bra väder. Hela 27 golv hässjades.
Liar slipades åt mindre vana slåttrare. Lekar för barnen, dans i ladan, slåttermat och allsång kring brasan genomfördes precis som vanligt. Lena Casselbrant med häst från Hedemora kompletterade Håkans och Oles hästar med höslädedragning. Anders Walla filmade slåttern både lördag och söndag.
Ett av de två invintrade bisamhällena överlevde vintern. 38,2 kg honung skördades, varav c:a 10 kg var ljunghonung som såldes som kakhonung. Ånyo invintrades två samhällen.
Året avslutades med ett fackeltåg från Koltorget till Källslätten den 28 december.

Styrelsen vill tacka för förtroendet under gånget verksamhetsår.

Stig-Åke Svenson                       Ann-Marie Franklin                   Sören Nyström

Bonnie Nilzon                          Ylva Dahné                                   Gustav Svensson

Lisa Björnsdotter Wiman        Roger Löfgren