Slåttern

Det blir slåtter även i år!
– men det är mycket som inte blir sig likt.

Styrelsen ser allvarligt på riskerna med spridning av covid-19 om vi genomför slåttern som vi brukar. Vi samlas ju omkring 100 personer med många aktiviteter där vi kommer varandra nära.

Du som känner minsta symptom som skulle kunna tyda på covid-19 – stanna hemma!!

För att ändå göra slåttern möjlig har vi därför beslutat om vissa modifieringar som innebär att:

  • Vi förlänger slåttern med start redan på onsdagen den 15 juli.
  • Gemensamt kaffe och maten på lördagen utgår.
  • Likaså ställer vi in logdansen på lördagskvällen.
  • Vi ska försöka ordna med rinnande vatten vid ladan för handtvätt och disk.
  • Utanför dassen kommer vi att placera handdesinfektion.
  • Vi uppmanar de som kan, att ta med eget orv. För de som lånar på plats vill vi att de märks så att man använder samma hela slåttern. Samma sak gäller harvarna (räfsorna).
  • Medel för ytdesinfektion kommer att finnas tillgängligt.
  • Vi kommer att på olika sätt påminna var och en att hålla distans till andra deltagare.
  • Vi önskar att de som bor nära sover hemma i stället för att tälta.
  • Vi vill att deltagarna tänker på att ha med mat som inte behöver tillagas vid den gemensamma brasan, då uppstår det trängsel.

Med den förlängda slåttern hoppas vi att kunna sprida ut arbetet i tid så att vi inte behöver vara så många vid samma tillfälle. På så sätt kan vi även sprida oss geografiskt.

Det här är våra intentioner nu i mitten av juni, titta in på vår hemsida http://kallslatten.se/slattern/ när slåttern närmar sig i fall att det blir nya tongångar.

Styrelsen hoppas att vi blir tillräckligt många för att med armlängs lucka klara av årets slåtter!!

Välkomna!

Årets slåtter sker den 15-19 juli 2020

Slåttern 2019

Trenden att smygstarta Slåttern redan på torsdag höll i sig även i år (och med den numera växande gruppen pensionärer tror jag den kommer fortsätta). Så de ivriga deltagarna som anlände på fredagen kunde direkt ge sig ut för att arbeta med gräset. För att underlätta ytterligare fanns även Bonnies-slipar-service. För mig som inte tycker slipningen är så underhållande var det en fröjd att kunna plocka en fint slipad lie och ha möjligheten att byta ofta. Kanske till följd av detta var det knappt så traktorn hann med innan vi ville hackslå. Uppslutningen vid räfsor, hässjor och hästekipage (med ny förare från Hedemora) var stor, så trots årets tjocka gräs gick arbetet undan.

Till middagen på lördagskväll försökte jag räkna oss så gott det gick. Den härliga stämningen och stora andel barn gör skaran väldigt rörlig. Jag landade kring 95 personer, inga hundar eller hästar räknade. Runt bordet spånades det vilt kring idéer på vad mer vi skulle kunna räkna. Hur ser åldersfördelningen ut bland deltagarna? Hur många tält? Hur många golv hässjade? Hur många bilar? Hur många deltagare på de olika dagarna eller måltiderna? Ja uppslagen till underlag för statistik var många och lockande som jag tycker det vore att visualisera oss i grafer så återkom problemet i genomförandet. Vi är ju en svårräknad skara. Men just befrielsen från anmälan, in- och utcheckning är en del av vad som gör Slåttern så speciell och underbar. Det finns inga krav, istället finns det ett fantastiskt brinnande engagemang och stor glädje.

Vid pennan Amanda